Buffalo Animal Pictures

African Buffalo, Ngorongoro Crater Tanzania.

African buffalo (Syncerus caffer), picture taken at Ngorongoro Conservation Area, Tanzania

African Buffalo

African Buffalo at Kruger, South Africa

An African buffalo (Syncerus caffer) in die Kruger National Park in South Africa.

African Buffalo, Masai Mara, Kenya

A herd of buffalo taking a mud-bath in the Queen Elizabeth National Park, Uganda

Ingo Wolbern - Public DomainView Original Buffalo Image
View Buffalo Article